Au

Het Wonderkind

Het Wonderkind is een organisatie voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis zoals:

 • ADHD
 • ADD
 • PDD-NOS
 • ODD
 • ASM
 • CDD
 • Klassiek autisme
 • Angststoornissen

Wij zijn er ook voor kinderen en jongeren, met een verstandelijke beperking en het syndroom van Down.

Dat de kinderen en jongeren bij ons een fantastische en leuke tijd hebben, staat bij ons op de eerste plek. Maar natuurlijk ook dat ouders en verzorgers worden ontlast en tijd hebben voor de andere leden van het gezin en zichzelf.

Wij werken op een pedagogisch verantwoorde manier met de kinderen en jongeren aan hun ontwikkeling en ondersteunen ouders en verzorgers bij de opvoeding wanneer zij dat wensen.

Begeleiding

De begeleiding die wij bieden varieert van:

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding
 • Opvoed ondersteuning aan huis
 • Kortdurend verblijf
 • Persoonlijke verzorging

Deze begeleiding kunnen wij ook bieden bij multi probleem gezinnen, en kinderen en jongeren met een dubbeldiagnostiek.

Wij werken vanuit het PGB en vanaf 2016 ook Zorg in Natura.