Het Wonderkind

Het Wonderkind is een organisatie voor jeugdigen van 4 tot en met 23 jaar met een ontwikkelingsstoornis zoals:

  • ADHD
  • ADD
  • PDD-NOS
  • ODD
  • ASS
  • McDD
  • Angststoornissen
  • Gedragsstoornissen

Wij zijn er ook voor jeugdigen met een verstandelijke beperking en het syndroom van Down.

Dat de jeugdigen bij ons een fantastische en leuke tijd hebben, staat bij ons op de eerste plek. Maar natuurlijk ook dat ouders en verzorgers worden ontlast en tijd hebben voor de andere leden van het gezin en zichzelf.

Wij werken op een pedagogisch verantwoorde manier met de jeugdigen aan hun ontwikkeling en ondersteunen ouders en verzorgers bij de opvoeding wanneer zij dat wensen.

Deze begeleiding kunnen wij ook bieden bij multi probleem gezinnen, en kinderen en jongeren met een dubbeldiagnostiek.

Wij werken vanuit het WLZ, WMO en Zorg in Natura.

HKZ-Kleine-Org