Ambulante Jeugdhulp biedt zorg aan jongeren die ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie, op school of elders. Wij hebben veel ervaring in de jeugdzorg en passie voor ons vak. We streven ernaar alle jongeren volwaardig te laten deelnemen in de maatschappij. Persoonlijke benadering is van groot belang in de zorg. Bovendien is iedere situatie verschillend.

Ambulante Jeugdhulp werkt daarom vraaggericht, zodat de doelen van de jongere en verzorgers centraal staan. We zorgen voor een goede match tussen jongere en hulpverlener. Samen zoeken we naar de beste oplossing.