Onze visie

Wij streven naar een zo groot mogelijk zelfstandig bestaan van gezinnen met kind(eren) met een verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsstoornis.

Dit doen wij door:

 • Begeleiding te bieden bij het creëren van een veilige leefomgeving.
 • Door het kind als uniek te beschouwen.
 • Door de begeleiding af te stemmen op de gezinssituatie.
 • Door doelen vanuit de verwijzer uitvoerbaar te vertalen naar doelen voor Het Wonderkind.
 • Door deskundigheid op peil te houden.
 • Door snel in te springen op de zorgvraag van ouders en/of door zorginstellingen.
 • Door onze kennis en ervaring te delen.
 • Door actief samen te werken met zorg- en ketenpartners.
 • Door de zorg behoefte van het kind als uitgangspunt te nemen.
 • Door een bijdrage te leveren aan een overzichtelijk en compleet zorgaanbod.

Dit doen wij door met respect te werken.

Onze kerneigenschappen zijn:

 • Cliëntgericht
 • Kwaliteitsgericht
 • Samenwerken